“Жергиликтүү кеңештерде аялдар үчүн 30% квотаны камсыз кылуу механизмдери” деген темада семинар.

“Жергиликтүү кеңештерде аялдар үчүн 30% квотаны камсыз кылуу механизмдери” деген темада семинар.

Баткен областы Кадамжай району Кара-Дөбө айылы.

    "Кыргызстандын лидер аялдары" улуттук түйүнүнүн Баткен областынын Кадамжай районундагы мүчөлөрү Кара-Дөбө айылында  “Аялдар өзгөртүүнү алып келет” жалпы улуттук кампаниясынын алкагында “Жергиликтүү кеңештерде аялдар үчүн 30% квотаны камсыз кылуу механизмдери” деген темада семинар өткөрүшөт.

Мероприятия